Báo cáo doanh thu

Báo cáo doanh thu giúp bạn thống kê doanh thu cụ thể theo từng khách hàng hoặc theo danh mục sản phẩm. Việc này có thể hỗ trợ bạn theo dõi kết quả kinh doanh trong khoảng thời gian nhất định.
  • Báo cáo doanh thu theo khách hàng: Tất cả đơn hàng của 1 khách hàng trong khoảng giời gian lọc sẽ được sắp xếp và gộp lại.
  • Báo cáo doanh thu theo danh mục: Tất cả đơn hàng của 1 danh mục trong khoảng thời gian lọc sẽ được sắp xếp và gộp lại.

Mỗi loại báo cáo đều sẽ bao gồm thông tin đơn hàng, sản phẩm, giá tiền, mức khuyến mãi, khách hàng, hình thức thanh toán,.. nhưng sẽ được sắp xếp theo loại báo cáo doanh thu mà bạn muốn.

Tổng quan sản phẩm
Báo cáo
Quản lý sản phẩm
Quản lý mã khuyến mại
Quản lý kho hàng
Quản lý cửa hàng
Quản lý đơn hàng
Quản lý nhân viên
Quản lý khách hàng
Thiết lập chung