Phương thức thanh toán

Wifi Cà Phê hỗ trợ cửa hàng 5 phương thức thanh toán, bạn muốn sử dụng hình thức thanh toán nào sẽ cần bật trạng thái để có thể sử dụng.

Bước 1: Chọn Thiết lập chung >> Phương thức thanh toán >> Cài đặt

Bước 2: Chọn các hình thức thanh toán muốn sử dụng và bật trạng thái

 • Ví Appota: Hình thức này bạn cần liên hệ với Wifi Cà Phê để có thể sử dụng
 • Tiền mặt: Bạn chỉ cần bật là đã có thể sử dụng để thanh toán
 • Thẻ ATM: Hình thức này bạn cần liên hệ với Wifi Cà Phê để có thể sử dụng
 • QR code: Bạn nhập hợp lệ và chính xác thông tin tài khoản của bản thân là có thể dụng sử dụng.
 • Thẻ tín dụng/ ghi nợ: Hình thức này bạn cần liên hệ với Wifi Cà Phê để có thể sử dụng

Lưu ý: Chi tiết hơn về hình thức thanh toán QR code

 • QR code có thể thêm nhiều tài khoản thanh toán cùng 1 lúc
 • Tiền mặt: Bạn chỉ cần bật là đã có thể sử dụng để thanh toán
 • Nhưng mỗi lần sử dụng chỉ có thể bật trạng thái của 1 tài khoản nhất định
 • Để có thể sử dụng hình thức thanh toán này thì cần đảm bảo đang có 1 tài khoản đang được bật.
 • Cần đảm bảo tài khoản của bạn nhập đúng và có tồn tại để có thể xuất mã QR chính xác
 • Wifi có hỗ trợ nhập thông tin thanh toán hóa đơn khi khách hàng quét mã QR để bạn dễ dàng đối soát.
Tổng quan sản phẩm
Báo cáo
Quản lý sản phẩm
Quản lý mã khuyến mại
Quản lý kho hàng
Quản lý cửa hàng
Quản lý đơn hàng
Quản lý nhân viên
Quản lý khách hàng
Thiết lập chung