Hướng dẫn thêm thông tin cửa hàng

Sau khi Đăng ký/ Đăng nhập thành công vào phần mềm, bạn sẽ thêm thông tin về Cửa hàng tại phần Thiết lập cửa hàng.

Các thông tin về cửa hàng bao gồm:

  • Tên cửa hàng
  • Mô tả chung về lĩnh vực kinh doanh của bạn
  • Số điện thoại
  • Địa chỉ
  • Logo đại diện ở phần mềm
  • Trạng thái cửa hàng.

Sau khi thêm các thông tin trên, bạn ấn vào Lưu để hoàn tất quá trình.

Tổng quan sản phẩm
Báo cáo
Quản lý sản phẩm
Quản lý mã khuyến mại
Quản lý kho hàng
Quản lý cửa hàng
Quản lý đơn hàng
Quản lý nhân viên
Quản lý khách hàng
Thiết lập chung