Đăng nhập

Sau khi đã đăng ký tài khoản thành công, để đăng nhập bạn sẽ vào trang web https://wificaphe.com/login.

  • Nếu bạn đăng ký tài khoản với Google thì khi đăng nhập chỉ cần chọn vào nút "Đăng nhập với Google"
  • Bước 1: Nếu chọn đăng nhập bằng email và mật khẩu, thì nhập thông tin hợp lệ của email và mật khẩu tại màn hình đăng nhập
  • Bước 2: Chọn chuỗi cửa hàng mà bạn muốn đăng nhập
Tổng quan sản phẩm
Báo cáo
Quản lý sản phẩm
Quản lý mã khuyến mại
Quản lý kho hàng
Quản lý cửa hàng
Quản lý đơn hàng
Quản lý nhân viên
Quản lý khách hàng
Thiết lập chung