Đăng ký

Tại trang chủ https://wificaphe.com bạn kích vào "Trải nghiệm ngay" để chuyển qua trang Đăng ký tài khoản.

Bước 1: Bạn có thể đăng ký tài khoản bằng email hoặc đăng ký nhanh bằng tài khoản Google đã có sẵn.

Nhập thông tin email và mật khẩu ở màn hình Đăng ký:

Bước 2: Sau khi Đăng ký, bạn vui lòng xác thực tài khoản tại email đã dùng để đăng ký tài khoản trước đó.

Bước 3: Sau khi xác thực tài khoản, bạn sẽ được chuyển qua màn hình nhập các thông tin để khởi tạo Chuỗi cửa hàng và Cửa hàng.

Đăng ký nhanh bằng tài khoản Google

  • Bước 1: Vào trang https://wificaphe.com/signup
  • Bước 2: Chọn nút "Đăng ký với Google"
  • Bước 3: Xác thực với Google thành công sẽ được chuyển đến màn hình nhập các thông tin để khởi tạo Chuỗi cửa hàng và Cửa hàng.
Tổng quan sản phẩm
Báo cáo
Quản lý sản phẩm
Quản lý mã khuyến mại
Quản lý kho hàng
Quản lý cửa hàng
Quản lý đơn hàng
Quản lý nhân viên
Quản lý khách hàng
Thiết lập chung