Cách áp dụng mã khuyến mãi

Sau khi tạo thành công mã giảm giá, bạn tiến tới màn bán hàng cho nhân viên và sử dụng.

Bước 1: Thêm đồ vào giỏ hàng

Bước 2: Thêm mã khuyến mãi cho đơn hàng

  • Những mã giảm giá được tích chọn hiển thị sẽ hiện hết tại danh sách các mã khuyến mãi.
  • Những mã có thể dùng được sẽ sáng và những mã chưa đủ điều kiện dùng sẽ có màu xám.
  • Lưu ý: riêng loại hình Ưu đãi món, bạn sẽ chọn món ưu đãi ngay tại màn hình chọn món và mã sẽ được tự động thêm vào đơn hàng khi đơn thỏa mãn điều kiện.

Bước 3: Có thể xóa và thay đổi mã đã chọn bằng cách click vào dấu X

Bước 4: Tiến hành thanh toán đơn hàng.

Tổng quan sản phẩm
Báo cáo
Quản lý sản phẩm
Quản lý mã khuyến mại
Quản lý kho hàng
Quản lý cửa hàng
Quản lý đơn hàng
Quản lý nhân viên
Quản lý khách hàng
Thiết lập chung