Quản lý đơn hàng

Nơi tổng hợp tất cả các đơn hàng của cửa hàng. Bạn có thể lọc tìm theo các bộ lọc để có thểm xem danh sách những đơn hàng.

  • Kết quả lọc tìm sẽ là kết quả của việc kết hợp nhiều bộ lọc mà bạn đã chọn
  • Xuất file excel: là danh sách những đơn hàng được lọc tìm và hiển thị trên màn quản lý đơn hàng
  • Với những đơn hàng chưa được hoàn thành, bạn có thể thay đổi nhanh trạng thái đơn bằng cách:
    • Tích chọn vào ô vuông ở những đơn hàng chưa hoàn thành /li>
    • Chọn sửa trạng thái
    • Chọn trạng thái muốn sửa và lưu lại kết quả
Tổng quan sản phẩm
Báo cáo
Quản lý sản phẩm
Quản lý mã khuyến mại
Quản lý kho hàng
Quản lý cửa hàng
Quản lý đơn hàng
Quản lý nhân viên
Quản lý khách hàng
Thiết lập chung