Quản lý khách hàng

Quản lý khách hàng giúp bạn tạo nên những tệp khách hàng của cửa hàng. Bạn có thể thêm danh sách khách hàng từ màn Quản lý khách hàng hoặc có thể thêm trực tiếp thông tin khách từ màn bán hàng.

Tại màn quản lý khách hàng, bạn có thể lọc tìm khách hàng mong muốn bằng các bộ lọc: Số điện thoại, tên khách hàng, mã khách hàng.

Để thêm mới thông tin khách hàng, bạn làm theo các bước:

Bước 1: Chọn Quản lý khách hàng

Bước 2: Chọn nút thêm mới và điền thông tin trong màn thêm mới

  • Tên khách hàng
  • Số điện thoại: Mỗi số tượng trưng cho 1 khách hàng nên không thể nhập trùng
  • Email
  • Ngày sinh
  • Giới tính
  • Avartar khách hàng
Tổng quan sản phẩm
Báo cáo
Quản lý sản phẩm
Quản lý mã khuyến mại
Quản lý kho hàng
Quản lý cửa hàng
Quản lý đơn hàng
Quản lý nhân viên
Quản lý khách hàng
Thiết lập chung