Hướng dẫn tạo mới danh mục sản phẩm

Danh mục sản phẩm giúp người dùng tự tạo cho cửa hàng từng nhóm nhỏ sản phẩm hay từng menu nhỏ gồm nhiều món nhỏ ( các sản phẩm) bên trong nó. Ngoài ra, tại màn bán hàng, danh mục sản phẩm cũng sẽ giúp khách hàng nhanh chóng tìm món.

  • Bạn có thể thêm nhanh danh mục bằng cách "Thêm dữ liệu mẫu" khi bắt đầu mở cửa hàng. Wifi Cà Phê sẽ giúp bạn thêm danh mục sản phẩm và cả những sản phẩm nhất định.

Bạn có thể kiểm tra danh sách danh mục được thêm bằng cách tới menu "Sản phẩm" và chọn "Danh mục"

Bạn có thể tự tạo những danh mục riêng bằng cách chọn nút "Thêm mới" tại màn danh mục sản phẩm và điền những thông tin cần thiết.

  • Tên: Nhập tên danh mục sản phẩm, không bỏ trống
  • Mã danh mục: giúp định danh danh mục khi cửa hàng có nhiều danh mục trùng tên, không bắt buộc vì Wifi Cà Phê sẽ giúp bạn tạo mã.
  • Mô tả: thông tin thêm về danh mục đó
  • Logo: nơi để thêm ảnh cho danh mục
  • Thứ tự hiển thị: thứ tự quy định vị trí của danh mục tại màn bán hàng
  • Trạng thái hoạt động
  • Nút lưu: để tạo danh mục
Tổng quan sản phẩm
Báo cáo
Quản lý sản phẩm
Quản lý mã khuyến mại
Quản lý kho hàng
Quản lý cửa hàng
Quản lý đơn hàng
Quản lý nhân viên
Quản lý khách hàng
Thiết lập chung