Hướng dẫn chuyển cửa hàng trong cùng chuỗi cửa hàng

Trong cùng 1 chuỗi cửa hàng, bạn có thể có nhiều cửa hàng khác nhau. Bằng cách dưới đây bạn có thể chuyển từ cửa hàng này sang cửa hàng khác dễ dàng.

  • Bước 1: Ấn vào menu ‘ Quản lý cửa hàng’ để hiện tất cả các danh sách cửa hàng
  • Bước 2: Kéo thả con lăn để có thể tìm kiếm cửa hàng
  • Bước 3: Chọn cửa hàng bạn muốn đến.
Tổng quan sản phẩm
Báo cáo
Quản lý sản phẩm
Quản lý mã khuyến mại
Quản lý kho hàng
Quản lý cửa hàng
Quản lý đơn hàng
Quản lý nhân viên
Quản lý khách hàng
Thiết lập chung