Hướng dẫn tạo mới sản phẩm

1. Thêm mới sản phẩm

Bước 1: Chọn Sản phẩm > Danh mục sản phẩm > Thêm mới

Bước 2: Nhập các mục thông tin trong màn thêm mới

 • Mã sản phẩm: dùng để định danh sản phẩm của bạn trong cửa hàng
 • Trạng thái sản phẩm: mặc định các sản phẩm sẽ là Còn sẵn, bạn có thể thay đổi sang "Tạm hết" nếu chưa muốn bán sản phẩm đó.
 • Tên sản phẩm
 • Danh mục: sắp xếp sản phẩm vào 1 danh mục mà bạn muốn để giúp tìm món được nhanh hơn
 • Giá: Giá ban đầu của sản phẩm ( là giá bán ban đầu khi chưa có giảm giá)
 • Thứ tự hiển thị: thứ tự hiển thị ở màn danh sách sản phẩm và ở màn chọn món
 • Giá thứ 2: Giá khuyến mãi so với giá ban đầu của sản phẩm đó
 • Trạng thái giá thứ 2: Tắt hoặc bật giá thứ 2 tại màn chọn món
 • Mô tả: nhập giới thiệu sơ qua về sản phẩm
 • Nhãn sản phẩm: Chọn nhãn sản phẩm giúp khách hàng dễ dàng đưa ra lựa chọn hơn
 • Ảnh sản phẩm: Tải ảnh từ máy tính hoặc ảnh đã được tải lên hệ thống trước đó
 • Liên kết kho hàng: Bạn liên kết sản phẩm với kho hàng và mỗi lượt bán của sản phẩm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nguyên liệu hoặc hàng tồn ở kho hàng
 • Liên kết nhóm sản phẩm phụ: nếu bạn muốn sản phẩm của bạn có thêm những sản phẩm phụ đi kèm cho khách hàng lựa chọn thì sẽ liên kết ở đây.

Bước 3: Chọn Lưu

2. Thêm mới sản phẩm bằng file tải lên

Bước 1: Chọn Sản phẩm > Danh sách sản phẩm > Nhập sản phẩm

Bước 2: Chọn tải file mẫu nhập danh sách sản phẩm

Bước 3: Mở file và đọc lưu ý trước khi nhập dữ liệu vào file

Bước 4: Điền thông tin sản phẩm vào file

Các thông tin:

 • Số thứ tự
 • Mã sản phẩm
 • Tên sản phẩm
 • Giá (Đơn vị VNĐ)
 • Giá thứ 2 (Đơn vị VNĐ)
 • Mô tả
 • Trạng thái sản phẩm
 • Mã danh mục
 • Thứ tự hiển thị
 • Nhăn sản phẩm

Những thông tin bạn cần bắt buộc nhập là những thông tin có đi kèm dấu *, kiểu nhập bạn sẽ xem chi tiết tại phần chú thích cho từng ô.

Bước 5: Lưu và tải file trên lên hệ thống

Bước 6: Chọn Lưu

Tổng quan sản phẩm
Báo cáo
Quản lý sản phẩm
Quản lý mã khuyến mại
Quản lý kho hàng
Quản lý cửa hàng
Quản lý đơn hàng
Quản lý nhân viên
Quản lý khách hàng
Thiết lập chung